Elektronické stopky ES 2P

Elektronické stopky ES 2P jsou určeny k přesnému měření času při jezdeckých závodech.

Vysoké přesnosti měření času je zajištěno samočinným spouštěním a zastavováním stopek optoelektronickými snímači. Obsluha stopek se provádí tlačítky na externí ovládací skříňce. Stopky umožňují připojení až dvou sad optoelektronických snímačů za účelem oddělení startovní a cílové linie.

Tento výrobek byl oceněn na výstavě "Kůň 1999" v Lysé nad Labem zlatou plaketou jako nejlepší český výrobek.Plastová krabice

Může mít jinou barvu.

Centrální jednotka

Je základem elektronických stopek. Obsahuje napájecí zdroj, zobrazovací displej, časoměrnou jednotku a logiku ovládání. Centrální jednotka stopek je vestavěna do plastové přístrojové skříňky v provedení pro volné postavení na stůl. Ostatní části stopek se k centrální jednotce připojují prostřednictvím konektorů. Na čelní straně je pětimístný číselný displej měřící čas v sekundách s rozlišením na jednu setinu sekundy. Měřitelný čas je od 0,00 sec až do maximálně 999,99 sec. Dále jsou na čelní straně dvě signálky: červená - signalizující ruční zastavení nebo přerušení (např. při zastavení koně před překážkou s pobořením) a žlutá - signalizující připravenost k samočinnému zastavení (blíží-li se kůň do cíle). Pro volbu mezi společnou nebo oddělenou startovní a cílovou linií je zde tlačítkový přepínač. Na zadní straně jsou konektory pro připojení optoelektronických snímačů, ovládací skříňky (skříněk), pojistky, síťový přívod 230V a síťový vypínač.

Optoelektronické snímače

Provádí přesné spouštění a zastavování stopek na tzv. startovní i cílové čáře. Pracují na principu přerušení infračerveného paprsku emitovaného z tzv. "Vysílače" a monitorovaného na tzv. "Přijímači". Dosah optoelektronických snímačů je do 30 m. Pro správnou činnost je nutné před vlastním použitím seřídit snímače do společné osy, tj. spojnice mezi optickými čočkami obou snímačů, povolená odchylka od této osy je +/- 7o. Správné seřízení snímačů je signalizováno zhasnutím kontrolky na "Přijímači". Přestože jsou snímače necitlivé na sluneční světlo, doporučujeme směřovat přijímač tak, aby na něj nedopadalo přímé sluneční světlo, případně přijímač proti slunci zaclonit např. štítkem tak, aby zůstal volný výhled na vysílač. Optoelektronické snímače se připojují prostřednictvím radiových vysílačů k centrální jednotce. Přestože snímače mají venkovní provedení, nedoporučujeme je ponechávat celoročně vystavené povětrnosti, ale vždy je odklízet a případně očistit suchým hadříkem.

Ovládací skříňka

Slouží k rychlému ovládání všech funkcí během vlastních závodů. Obsahuje čtyři základní tlačítka s následujícím významem: Červené tlačítko ve spodní části označené NULOVÁNÍ provádí výchozí nastavení stopek, ruší veškeré předchozí měření a stavy, po stisku tohoto tlačítka jsou stopky připraveny k automatickému spuštění měření času. Další červené tlačítko umístěné na vrcholu skříňky označené STOP slouží k vynucenému ručnímu zastavení stopek (např. v případě zastavení koně před překážkou s pobořením). K opětnému spuštění stopek a pokračujícímu měření času po vynuceném ručním zastavení slouží zelené tlačítko označené RESTART. Stisknutí žlutého tlačítka označeného CÍL připraví stopky pro automatické zastavení času. Ovládací skříňka se připojuje konektorem k centrální jednotce, do konektoru označeného "Ovladač".

Pásek k uchycení optoelektronických snímačů

Je určen k montáži snímačů na stávající stojany nebo překážky na parkuru.

Bezdrátový radiový přenos z optoelektronických snímačů

Bezdrátový radiový přenos zjednodušuje propojení mezi vlastními stopkami a optoelektronickými snímači. Bezdrátovým radiovým přenosem odpadá často komplikované kabelové propojení, které je snadno poškoditelné např. přetržením nebo promáčknutím koňskými kopyty či koly vozidel. Bezdrátové spojení se skládá ze dvou radiových vysílačů a jednoho společného přijímače. Aby nedošlo k záměně, používá každý vysílač jinou kódovou informaci, která je v přijímači selektivně rozlišována. Dosah spojení je až cca 500 m, pro bezpečný provoz by neměla vzdálenost mezi vysílači a přijímačem překročit 100 m. Antény vysílačů a přijímače musí být vzájemně viditelné, tzn. bez překážek jako jsou zdi, ploty, budovy apod.
Za tímto účelem se doporučuje instalovat antény co možná nejvýše nad terénem. Dále doporučujeme odstranit z blízkosti antén mobilní telefony.

Akumulátor

Je určen pro napájení snímačů – vysílačů. Je nutné se o baterie minimálně starat a udržovat je nabité. Kapacita nové baterie postačí na cca 100 hodin provozu stopek, doporučujeme po cca 50 hodinách provozu baterii dobít a nezapomenout vždy po skončení provozu odpojit snímače od baterie vytažením konektoru. Baterie jsou olověné bezúdržbové, plynotěsné, životnost závisí na okolní teplotě, při 20°C je cca 5 let, se zvyšující se teplotou se životnost snižuje a naopak. Staré baterie odevzdejte do sběru k ekologické likvidaci.

Nabíječ akumulátorů

Provedení adaptér do síťové zásuvky – slouží k nabíjení vybitých baterií. Nabíjecí doba pro přiložené baterie je cca 16 hodin. Při opomenutí a překročení doby nabíjení nehrozí nebezpečí tzv. přebíjení, přesto nedoporučujeme ponechávat baterie připojené déle (několik dnů až týden).

Základní technické parametry
napájecí napětí:230V, 50/60Hz
příkon:20VA
rozsah měření:0,00 až 999,99 sec
rozlišení:0,01 sec
max. vzdálenost optoelektronických snímačů:30m
provozní teplota okolí:0 až +40°C
skladovací teplota:-30 až +70°C
prostředí - centrální jednotka:vnitřní, krytí IP50
prostředí - optoelektronické snímače:vnější, krytí IP51

Základní technické parametry bezdrátového přenosu
napájecí napětí vysílače:12V (z akumulátoru)
frekvence:v pásmu 430 MHz
dosah:100m
provozní teplota okolí:0 až +40°C
skladovací teplota:-30 až +70°C
prostředí - vysílač i přijímač:vnější, krytí IP51


Cena: 30.500,- Kč

Dodací lhůta cca 3 - 4 týdny po složení zálohy ve výši 50% z ceny.
Posíláme také na dobírku za cenu přepravného: 300,- Kč.

Ceny jsou uvedené bez DPH a jsou platné od 01.01.2011